skip to Main Content
DØGNTELEFON Tlf: 48 18 44 03 : post@toplandbegravelsesbyraa.no

Samtale
Den første kontakten med begravelsesbyrået skjer gjerne via telefon. Så snart det er praktisk mulig avtaler vi en samtale. Vi sørger for at alt ordnes, og avklarer hva de etterlatte skal gjøre.

Annonse
Den vanlige måten å bekjentgjøre et dødsfall på er gjennom en dødsannonse. Den bør være
personlig, inneholde konkrete opplysninger og være formelt rett utformet.

Ilegging i kiste og bringing til bårerom
Under samtalen vil vi komme inn på valg av kiste, bruk av likklær eller egne klær, og om noen har behov for å se avdøde og ta et siste farvel.
Noen ønsker å bli med å legge avdøde i kisten, mens andre føler at det er naturlig å bli med å bringe avdøde til kapellet/bårerom. For andre er det mest naturlig at alt dette skjer stille og rolig uten at pårørende deltar aktivt. Noen har ønske om å legge blomster i kisten, en tegning eller en personlig gjenstand.

Skal seremonien være åpen eller “i stillhet”?
I utgangspunktet anbefales det en åpen seremoni. Men noen familier har sin tradisjon om bare å være en indre krets i begravelsen.

Forarbeid og gjennomføring av begravelsen eller bisettelsen.
Avdødes ønsker og pårørendes valg er utgangspunktet for seremonien. Avdødes liv og personlighet bør prege seremonien.

Pynt og utstyr til seremoni
Byrået ordner som regel all pynt. Hvis de etterlatte ønsker det, kan de delta i å pynte til seremonien.

Meldinger til offentlige etater
Byrået gir beskjed til kirkegårdsmyndighet, skifterett/lensmann og trygdekontor. Disse sørger for formidling til alle andre etater.

Hvem har ansvar for hva?
Det er en stor fordel å kontakte byrået tidlig.
Kort sagt: Byrået melder til alle offentlige instanser som skal ha melding. De etterlatte ordner med alt det private; strøm, telefon, abonnement osv. Byrået kan søke om gravferdsstønad på vegne av de etterlatte. Det er byråets ansvar å ta opp alt rundt gravferden og gi de forskjellige meldinger.
[Klikk her] for en huskeliste.

Egne ønsker vedrørende min gravferd
Etter et dødsfall er det mange valg som må gjøres. Det er ofte vanskelig for de etterlatte
å ta de riktige valgene basert på hva den avdødes ønsker var. Ofte fordi de ikke vet. Du
kan planlegge din egen gravferd – ikke bare for å avlaste dine etterlatte, men også for din
egen skyld. [Klikk her] for å beskrive egne ønsker vedrørende din gravferd.

Back To Top