skip to Main Content
DØGNTELEFON Tlf: 48 18 44 03 : post@toplandbegravelsesbyraa.no

SEREMONIEN
Seremonien vil i stor grad tilpasses pårørendes valg. Byrået vil respektere etterlattes ønsker, både på det personlige og religiøse plan.

De fleste tros- og livssynssamfunn har noen gitte rammer for begravelser.

Ved begravelse med utgangspunkt i Den Norske Kirke eller når kirkerommet benyttes av
et annet trossamfunn er opplegget for seremonien nær opp til dette:

 • Inngangsspill, orgel eller piano
 • Fellessang
 • Minneord
 • Fellessang
 • Skriftlesning
 • Fellessang/solosang
 • Tale
 • Fellessang etter tale
 • Eventuelt musikk/sang
 • Kisten føres til graven

Ved graven:

 • Kort sang
 • Kisten senkes
 • Jordpåkastelse eller skriftlesing
 • Kort sang
 • En av de pårørende, forretter/prest eller byråets representant takker for fremmøtet.

Byrået tilbyr ventespill på piano, og solosang, og kan sørge for godt sanganlegg til eventuelle solo/musikkinnslag i seremonien dersom dette ikke finnes i lokalet.

SENKING
Ved graven foretas senking. Kirkens normale ordning er full senking. Noen ønsker senking av kisten til bakkenivå. Noen steder er det senking med tau. Kirkene lokalt har noe ulik praksis.

IGJENGRAVING
Graven graves igjen og pyntes vanligvis med blomstene fra båren etter at seremonien er avsluttet. Dette tar kirkegårdspersonalet seg av. Om de pårørende ønsker å være til stede, kan det avtales.

BISETTELSE – KREMASJON
Ved kremasjon er seremonien som ved vanlig jordbegravelse, men evt. jordpåkastelse er inne i kirken eller kapellet. Seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut til ventende bårebil som bringer kisten til krematoriet. Her blir urnen oppbevart til den skal settes ned på ønsket kirkegård. Bårebuketter og kranser som kommer til en bisettelse kan legges på stedet for fremtidig urnenedsettelse når dette lar seg gjøre, eller en nærliggende familiegrav.

URNE
Etter en bisettelse skal urnen settes ned i jorden. Den kan vanligvis settes ned en uke etter
bisettelsen. De fleste venter noe lenger, inntil et halvt år. Urner settes ikke ned i vinterhalvåret. Ofte opplever pårørende det meningsfullt å delta ved urnenedsettelsen, mens i andre tilfeller gjøres dette av kirkegårdspersonalet uten andre tilstede. Dette kan også byrået bistå med.

ASKESPREDNING
Askespredning er tillatt etter søknad hos fylkesmannen. Hvis man velger askespredning blir man ikke tildelt et gravsted på en kirkegård.

KATOLSK SEREMONI
Den Katolske kirke besørger gravferd for medlemmer av den Katolske kirke. Det gjennomføres en Requiem messe, i noen tilfeller uten nattverd, men nattverd kan også være en del av messen. I de fleste tilfeller benyttes kirken der avdøde skal begraves.

HUMANETISK SEREMONI
For medlemmer av Humanetisk Forbund tilpasses gravferden i tråd med både avdødes og familiens ønsker. En Humanistisk gravferd har et variert program og skal gi en opplevelse av høytid, verdighet og mening.

BUDDHISTISK SEREMONI
Dette gjøres etter buddhistisk tradisjon.

ÅPENT LIVSSYN – NØYTRAL SEREMONI
Noen ganger ønsker man kun en avskjed uten noe kobling til et tros- og livssynssamfunn. Da hjelper vi til med en nøytral seremoni der familiens ønsker danner rammen for seremonien. Det kan være musikk, dikt, taler, alt etter hva familien ønsker.

OM Å RESPEKTERE
Byrået respekterer den enkelte og legger forholdene til rette for at den enkeltes ønsker kan ivaretas. Gravferdsloven setter for øvrig noen rammer.

Back To Top